Menu
Your Cart

Ringkasan Sifat 20

JUDUL: RINGKASAN SIFAT 20

PENULIS: USTAZ MUHADIR HAJI JOLL 

KATEGORI: FARDU AIN

ISBN: 978-983-097-768-3

KOD: GB 0530

SAIZ: 16.5 cm x 23.5 cm

TEBAL: 128 m/s

HARGA: RM 25.00/ 27.00

BERAT: 0.27 Kg (270 gm)


DETAIL:

Ringkasan Sifat 20 menerangkan perbahasan Sifat 20 dalam bentuk grafik, gambar rajah, jadual dan carta yang berwarna serta dipersembahkan dengan reka bentuk yang moden bagi memudahkan umat Islam memahami Sifat 20 dengan lebih jelas dan tepat. 

Penulis menghasilkan buku ini setelah setahun penerbitan buku Sifat 20: Suatu Pengenalan Asas yang telah banyak  didaurahkan di seluruh Malaysia dan Singapura. Pembaca disarankan untuk memiliki buku tersebut kerana kandungan buku Ringkasan Sifat 20 ini banyak merujuk kepada buku Sifat 20: Suatu Pengenalan Asas.


KANDUNGAN

Muqaddimah

(A) UMUM

Fatwa Rasmi Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah Mempertahankan Aqidah al-Asya‘irah

Perbandingan di antara Ahlus Sunnah wal Jama‘ah dengan Mu‘aththilah dan Musyabbihah

10 Mabadi’ (dasar-dasar) Ilmu Tauhid

3 Ciri Mengenal Allah (Ma‘rifatullah)

Sifat 20 Sebagai Cara/ Manhaj Mengenal Allah

Penyusun Sifat 20

Pembahagian Sifat

2 Cara Mengetahui & Beriman dengan Sifat-sifat Allah

2 Kewajipan Setiap Mukallaf

Mengenal Makhluk

Keadaan Ada (Maujud) dan Tiada (Ma‘dum)

Perbezaan Wujudi dan Amrun I‘tibari


(B) SIFAT 20

Sifat Wujud hinga Kaunuhu Mutakalliman

Cara Mengenal Kategori Sifat Melalui Takrif

Pengkelasan Sifat 20 kepada Wujudi dan Amrun I‘tibari

Hikmah Sifat 20 dan Jenis Susunan (Tartib)

Perbezaan Ahlus Sunnah wal Jama‘ah dengan Muktazilah dalam Sifat Ma‘ani

Tartib Ta‘aqquli  untuk Sebahagian Sifat Wajib

Makna Sifat Nafsiyyah, Salbiyyah,  Ma‘ani & Ma‘nawiyyah

Terjemahan Sifat Ma‘ani oleh Pak Da Eil dan Hikmahnya

4 Serangkai Sifat Ma‘ani

Huraian Ringkas Setiap Sifat 20

4 Pembahagian Sifat Kalam

Sifat Harus bagi Allah

Hukum Ketuhanan

Ta‘alluq

Pendekatan Salaf dan Khalaf Terhadap Nas-nas Mutasybihat

Tags: Sifat20