Menu
Your Cart

Bagaimana Akhlak Nabi SAW Dengan Isteri?

Isteri adalah insan yang paling rapat dengan seorang lelaki selain ibu bapa dan adik beradik. Justeru, wajarlah mereka dilayan dengan sebaik-baiknya. Siapakah sahaja yang layak dicontohi dalam soal berbuat baik selain daripada Rasulullah SAW? Naskhah ini; BAGAIMANA AKHLAK NABI SAW DENGAN ISTERI? mengumpulkan 94 buah hadis Nabi SAW yang merakamkan akhlak Nabi SAW dengan para isteri Baginda.

Antaranya:
  • Membantu urusan keluarga dan rumah tangga
  • Mengambil berat dan memberi perhatian terhadap semua isteri
  • Menghargai pandangan isteri
  • Bergurau senda dengan isteri
  • Mempertahankan isteri daripada fitnah dan tohmahan
  • Adil terhadap isteri-isteri