Menu
Your Cart

Hidayatus Salikin - Edisi Jimat

Judul: Hidayatus Salikin Fi Suluki Maslakil Muttaqin
Penulis: Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam
Kategori: Fardu Ain
ISBN: 978-983-097-846-8
Kod: GB0583
Tebal: 424 ms
Harga: RM 35.00/ 37.00 (EDISI JIMAT)
Berat: 0.62 kg (620 gm)
 
 
SINOPSIS:
 
Hidayatus Salikin Fi Suluki Maslakil Muttaqin adalah kitab turats susunan asal Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani rahimahullah Taala, ulama yang tersohor dengan ketinggian ilmu agamanya sehingga tersebar ke seluruh pelosok Nusantara.
 
Kitab ini dikemas kini semula oleh Tuan Guru Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam agar bertepatan dengan kehendak semasa pembaca. Terjemahan dan tambahan kepada kitab “Bidayatul Hidayah” yang memuatkan perbahasan tentang amalan-amalan khusus ilmu fardu Ain dalam membentuk keperibadian Muslim untuk dekat dengan Allah SWT.
 


 

Antara fokus utama dalam buku ini:
•Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
•Ibadah
•Adab
•Akhlak Muslim
•Penyucian Jiwa
•Zikir-zikir
•Nasihat ulama