Menu
Your Cart

MUTIARA ILMU AKIDAH

MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
-25 %
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
MUTIARA ILMU AKIDAH
 • Stock: 68
 • Weight: 0.50kg
 • ISBN: 978-983-097-943-
Product Views: 12787
RM13.50
RM18.00

Naskhah kecil ini membawakan perbincangan perkara-perkara penting dalam akidah Islam secara ringkas dan padat mengikut neraca al-Ash‘ariyyah. Kandungannya dipersembahkan dalam bentuk soal jawab bagi memudahkan masyarakat awam memahaminya dengan jelas. Ia dibahagikan kepada enam bab utama mengikut Rukun Iman iaitu:  Beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat, beriman kepada Kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Hari Akhirat dan beriman kepada Qada’ dan Qadar. Karya ini yang asalnya berbahasa Arab dengan judul Jawahir al-Kalamiyyah ditulis oleh seorang tokoh ilmuan Algeria yang mahir dalam pelbagai bidang.

 

KANDUNGAN

 • Kata Pengantar
 • Muqaddimah Penterjemah
 • Biografi Pengarang
 • Muqaddimah Pengarang
 • Pendahuluan
 • Perbahasan yang Pertama: Beriman kepada Allah SWT
 • Sifat Wajib Bagi Allah
 • Sifat Mustahil Bagi Allah
 • Sifat Harus Bagi Allah
 •     Ayat-Ayat Mutasyābihāt
 • Perbahasan yang Kedua: Beriman kepada Malaikat
 • Perbahasan yang Ketiga: Beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT
 • Perbahasan yang Keempat: Beriman kepada Rasul
 •     Definisi Nabi dan Rasul
 •     Muʿjizāt: Definisi, Hukum dan Dalil
 •     Muʿjizāt dan Sihir
 • Muʿjizāt dan Karāmah
 • Sifat Wajib Bagi Nabi
 • Sifat Mustahil Bagi Nabi
 • Sifat Harus Bagi Nabi
 • Keistimewaan Nabi Muḥammad SAW
 • Muʿjizāt Nabi Muḥammad SAW
 • Perjalanan hidup Nabi Muḥammad SAW
 • Perbahasan yang Kelima: Beriman kepada Hari Akhirat
 •     Pertanyaan di dalam Kubur
 •     Kebangkitan
 •     Perhitungan Amal
 • Timbangan Amal dan Buku Amalan
 • Titian Al-Ṣirāt
 • Syafāʿat
 • Telaga Al-Kauthar
 • Hukum Orang Mukmin yang Taat
 •     Hukum Orang Kafir dan Munafik
 •     Hukum Orang Mukmin yang Melakukan Maksiat
 • Syurga
 • Neraka
 • Perbahasan yang Keenam: Beriman kepada Qadāʾ dan Qadar
 •     Perbuatan Hamba
 • Penutup Tentang Beberapa Masalah Penting
 •     Perbincangan Tentang Zat Allah dengan Akal
 • Mengenal Allah SWT
 • Roh
 • Melihat Allah SWT di Syurga
 • Penyakit ʾAīn
 •     Umat Yang Paling Afḍal
 • Al-Isrāʾ Dan Al-Miʿrāj
 • Sampai Pahala kepada Orang Mati
 • Nikmat dan Azab di Akhirat
 • Wali dan Darjatnya
 • Ijtihad dan Mujtahid
 • Perbezaan Para Mujtahid
 • Tanda-Tanda Kiamat
 • Orang yang Berbahagia
 • Daftar Pustaka
   

BIODATA PENTERJEMAH

Dr. Ahmad Arif Zulkefli merupakan Pensyarah Kanan di Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam pengkhususan al-Quran & Hadith dari Universiti Cadi Ayyad, Marrakesh, Ijazah Sarjana dari Universiti Hassan II, Casablanca dalam bidang Dialog antara Agama dan Ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Cadi Ayyad, Marrakesh, Maghribi dalam bidang Akidah & Ulum Syariah. Bidang penulisan beliau merangkumi akidah, syariah, manuskrip dunia barat Islam, dan tamadun Islam. Mutiara Ilmu Akidah adalah karya pertama beliau bersama Galeri Ilmu Sdn. Bhd. 

JUDUL: MUTIARA ILMU AKIDAH
PENTERJEMAH: DR. AHMAD ARIF ZULKEFLI
KATEGORI: FARDU AIN
ISBN: 978-983-097-943-4
KOD: GB 0667
SAIZ: 5.5” x 8.5” 
TEBAL: 168 m/s
ISI DALAM: 1 warna
HARGA: RM18.00/RM20.00